Welkom.

Deze raadpleegomgeving omvat publicaties van:

  • het college van burgemeester en schepenen (CBS)
  • het vast bureau (VB)
  • de gemeenteraad (GR)
  • de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
  • het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)
  • de burgemeesterbesluiten


Informatie nodig?
Raadpleeg de kalender of de zoekfunctie.

Vragen?
Voor hulp of extra informatie kan je ons contacteren via info@affligem.be.